Om Solveco

Solveco AB är ett privatägt företag som bildades år 1994 under dåvarande bolagsnamnet Solveco Chemicals Aktiebolag. Vi producerar och säljer kemikalier och förbrukningsartiklar till bland annat Läkemedelsindustrin, Livsmedelsindustrin, Tillverkande industri, Universitet, Högskolor, Medicinska laboratorier och Sjukhus. Den största marknaden för oss är Sverige och Norden men vi levererar även till kunder i övriga Europa, Singapore och USA.

I Solveco-gruppen finns även bolaget Helachem Sweden AB som förvärvades år 2012. Helachem säljer främst köldbärar-etanol men tillhandahåller även olika typer av lösningsmedel och etanolblandningar till industrin.

Solveco är också majoritetsägare i bolaget BioHospital, som är en legoproducent av medicinteknisk utrustning men som även är leverantör av vissa produkter till Solveco. BioHospital har bland annat renrum på 300 m².

Etanoler

I Solveco AB:s produktsortiment ingår ett stort antal olika etanolblandningar med tillhörande denatureringar i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser.

Vår kundgrupp är uteslutande företag och när det gäller etanoler så har samtliga kunder tillstånd från skattemyndigheten som skattebefriade förbrukare alternativt som skatteupplag.

Våra kemikalier

Övriga kemikalier som säljs är bland annat aceton, metanol, acetonitril, isopropanol, formaldehyd, etylacetat, xylén, ättiksyra, saltsyra, salpetersyra, hexan, heptan, oxalsyra, monopropylénglykol, monoetylénglykol, silvernitrat m.fl. Produkter som används inom olika typer av laboratorieverksamhet samt inom industrin.

Förpackningsstorlekar

De vanligaste förpackningarna är:

  • 1L,
  • 5L,
  • 25L,
  • 200L
  • samt IBC containers om 1 000L.

Solveco arbetar med ett antal legofyllare men har också en egen produktion där vätskor tappas om till mindre förpackningar eller späds ned till en lägre koncentration.

Vi producerar formaldehyd i olika förpackningsstorlekar och koncentrationer från 4 %, 7 %, 10 % upp till 37 %, med eller utan fosfatbuffert. Kundgruppen är här uteslutande sjukhus.

Våra nyckelord

Kvalitet, kundbemötande och snabba leveranser och nyckelord för oss. Vi är certifierade enligt ISO 13485:2016, medicinteknisk produktion och har en utarbetad miljöpolicy. Vår produktion är klassad och godkänd som B-verksamhet och vi är även godkända som livsmedelsproducenter samt certifierade av SMAK.

Vi anpassar och utvecklar specialprodukter efter kundförfrågan främst inom sjukvården men också till industrin.

Carola Jansson

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Carola Jansson