Artikelnummer
1008

Etanol 95% denaturerad med ETAC

Fermenterad etanol med halten 95 vol - % denaturerad med 50g etylacetat i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Teknisk kvalitet.

CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
I lager:
7 st
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
UN-nummer:
UN-nummer
1170
Beskrivning

Fermenterad etanol med halten 95 vol - % denaturerad med 50g etylacetat i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Teknisk kvalitet. Etanolen har ett naturligt ursprung och är en del i det naturliga kretsloppet. Denaturerad Etanol 95% används i största utsträckning inom verkstadsindustrin. Kan användas som kylmedium vid svarvning eller dyl. även som tvättvätskor vid tillverkning.

Thomas Hedén

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Thomas Hedén